top of page

Safety

กฎระเบียบการใช้สถานที่

 • ลูกค้าสามารถขนของ เข้า-ออก ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยแสดงบัตรผ่าน (Key Card)

       พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประตูทางเข้าด้านหน้า

 • Key Card ทุกใบจะระบุหมายเลขประจำตัว และหมายเลขห้องของผู้เช่า เพื่อบันทึกประวัติการเข้า-ออก โดยผู้เช่าห้องจะได้คีย์การ์ด 1 ใบ ต่อ 1 ห้องเท่านั้น 

 • หากไม่แสดงคีย์การ์ด สเปซอัพ ขอสงวนสิทธิการเข้าใช้พื้นที่เฉพาะ บุคคลที่ระบุชื่อในสัญญาเช่าเท่านั้น

 • ลูกค้าผู้เช่าห้องจะเป็นผู้รับผิดชอบถือลูกกุญแจแต่เพียงฝ่ายดียว

       โดยทาง สเปซอัพ ไม่ได้ถือลูกกุญแจสำรอง

 • ลูกค้าผู้เช่าห้องโซน Personal Storage สามารถใช้ Key Card เพื่อผ่านเข้าอาคาร

       และใช้กุญแจเพื่อไขเข้าห้องเก็บของส่วนตัว

 • ห้ามเก็บสิ่งของผิดกฎหมาย สิ่งมีชีวิต ของสดเน่าเสียได้ วัตถุอันอาจเผาไหม้ได้ในตัวเอง วัตถุเคมี วัตถุระเบิด  วัตถุไวไฟ  หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดอกไม้เพลิง

บริการ และ ระบบรักษาความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 • CCTV กล้องวงจรปิด ภายใน และภายนอกอาคาร บันทึกภาพทุกความเคลื่อนไหว

 • ประตู Key Card Access Control เฉพาะลูกค้า SpaceUp จึงจะผ่านเข้าออกอาคารได้

 • ลูกค้าใช้แม่กุญแจส่วนตัวล็อคห้องของตนเองได้ทุกห้อง

 • มีประกันวินาศภัยและโจรกรรม แถมให้ทุกห้อง ในวงเงินห้องละ 10,000 บาท

 • โถงอาคารภายในสูง 15 เมตร พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่

       ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อนอบอ้าว

 • ห้องเก็บของภายในอาคาร มีหลังคาห้องสูง 3-5 เมตรอีกชั้น เพื่อความปลอดภัย

       และทำให้สามารถเก็บของได้มากขึ้น

 • ห้องโซน Personal Storage สามารถจอดรถขนถ่ายสินค้าจากหน้าอาคาร

      และขนย้ายตรงสู่ห้องเก็บของส่วนตัวได้เลย

   SECURITY            CCTV            KEY CARD           LOCK
bottom of page